Uvjeti jamstva

UVJETI JAMSTVA

Uvjeti ostvarenja popravka u jamstvenom roku 

Uvoznik jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda ukoliko će se kupac – korisnik pridržavati priloženih naputaka o uporabi i općih pravila za uporabu tehničkih uređaja. Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju uvoznik se obvezuje na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa. 

Jamstvo počinje teći datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje se predočenjem računa,  te uz detaljan opis kvara. 

INTEL-ing prodaje NOVA, RENEW, REFURBISHED i RABLJENA računala. Jamstveni rok ovisi o modelu računala u našoj ponudi.

Nova i Renew računala, monitori i informatička oprema:

 • NOVO –Tvorničko jamstvo  u trajanju od 12 do 48 mjeseci (ovisno o modelu). Kod brojnih modela, moguće je produživanje jamstva, uz nadoplatu.
 • RENEW – Tvorničko jamstvo  u trajanju od 12 do 48 mjeseci (ovisno o modelu). Kod brojnih modela, moguće je produživanje jamstva, uz nadoplatu.

Refurbished računala, monitori i informatička oprema:

 • Klasa A – Jamstvo  u trajanju od 6 do 36 mjeseci (ovisno o modelu). Kod brojnih modela, moguće je produživanje jamstva, uz nadoplatu.
 • Klasa B –  Jamstvo u trajanju od 6 do 36 mjeseci (ovisno o modelu). Kod brojnih modela, moguće je produživanje jamstva, uz nadoplatu.
 • Klasa C – Jamstvo u trajanju od 6 do 36 mjeseci (ovisno o modelu). Kod brojnih modela, moguće je produživanje jamstva, uz nadoplatu.
 • NAPOMENA: baterije za sve refurbished klase imaju jamstvo u trajanju do maksimalno 6 mjeseci, ukoliko nije navedeno suprotno.

Rabljena računala, monitori i informatička oprema:

 • Klasa A – Jamstvo u trajanju od 6 do 36 mjeseci (ovisno o modelu). Kod nekih modela, moguće je produživanje jamstva, uz nadoplatu.
 • Klasa B – Jamstvo u trajanju od 6 do 36 mjeseci (ovisno o modelu). Kod nekih modela, moguće je produživanje jamstva, uz nadoplatu.
 • Klasa C – Jamstvo u trajanju od 6 do 36 mjeseci (ovisno o modelu). Kod nekih modela, moguće je produživanje jamstva, uz nadoplatu.
 • NAPOMENA: baterije za sve klase rabljenih računala imaju jamstvo u trajanju do maksimalno 6 mjeseci, ukoliko nije navedeno suprotno.

Jamstvo ne uključuje:

 • kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova, kvarove nastale utjecajem okoline nepogodne za rad uređaja
 • rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
 • kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres, udar groma…)
 • kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada, pritiska i sl.
 • za LCD monitore jamstvo ne uključuje LCD ekran sa neispravnim točkama (pixel), koji su unutar dozvoljenih granica prema standardu ili specifikaciji proizvođača.

Jamstvo prestaje u slučaju:

 • dogradnje ili prespajanja bez pismene suglasnosti uvoznika
 • ako je proizvod popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
 • korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
 • ako je proizvod došao u servis oštećen zbog neprimjerenog pakiranja koje nije štitilo uređaj u transportu
 • ako su u proizvod ugrađivani neoriginalni rezervni dijelovi ili je korišten neoriginalni potrošni materijal.  

Ostali uvjeti jamstva: 

 • u jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis
 • u slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan, tj. radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi, kupcu ćemo naplatiti pregled i testiranje proizvoda, te troškove dostave
 • ako popravak traje dulje od 15 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka
 • u slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, uvoznik se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti vraćen iznos u visini trenutne tržišne vrijednosti istog ili sličnog / boljeg proizvoda
 • servis i zamjenski dijelovi za proizvode biti će na raspolaganju kroz vrijeme od 5 godina. Ovo se ne odnosi na dijelove koji se ne servisiraju nego samo zamjenjuju (npr. tvrdi disk, matična ploča, memorija i dr.)  

Zamjena proizvoda 

Zamjena kompletnog proizvoda se vrši u slučaju kada:

 • su ispunjeni zakonski uvjeti prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača
 • je zamjena kompletnog proizvoda standardna servisna procedura za taj proizvod
 • je nakon tri popravka ista neispravnost proizvoda i dalje prisutna
 • neispravnost na bateriji, sklopu napajanja proizvoda ili ulošku s tintom, ne smatra se razlogom za zamjenu proizvoda.

Napomena

Softverski problemi, odnosno softversko podešavanje proizvoda nisu predmet jamstva, te se takve intervencije naplaćuju.

Korisnički podaci u proizvodima/na medijima 

Standardna procedura popravka ne uključuje brisanje podataka sa proizvoda i medija, osim ukoliko nema drugog načina popravka (na primjer: izmjena diska na računalu, zamjena vanjskog diska). Ipak, i u drugim servisnim procesima može doći do gubitka podataka, pa za bilo kakve podatke koji su pohranjeni u proizvodima ili na medijima (imenik, slike, glazba, dodatni softver, certifikati ….) ne jamčimo, odnosno u slučaju gubitka podataka ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Korisnik proizvoda je dužan raditi sigurnosnu kopiju podataka.

Prijava proizvoda za servis/pakiranje/transport 

 • troškove i rizik dopreme proizvoda u servis snosi kupac / partner
 • prijavljena roba se predaje osobno na pultu u poslovnici ili se šalje nekom od dostavnih službi
 • komponente s izloženim elektroničkim dijelovima (memorije, matične ploče, grafičke kartice, diskovi) moraju biti zapakirani u antistatičku ambalažu
 • svi proizvodi koji se šalju bilo kakvim oblikom dostave, moraju biti zapakirani na način koji će onemogućiti oštećenja prilikom transporta
 • oštećenja nastala u transportu, a izazvana lošim pakiranjem snosi pošiljatelj , a INTEL-ing zadržava pravo odbiti primiti takvu robu na servis uz prekid jamstva, te je vratiti, o trošku pošiljatelja
 • na paketu obavezno naznačiti da je roba za servis.

Reklamiranje robe koja je nepotpuna/neispravna od samog početka

 • Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan napraviti kvalitativni i kvantitativni prijem robe. U slučaju utvrđenih nedostataka na robi, odnosno odstupanja od količine robe navedene u otpremnom dokumentu te eventualnim fizičkim oštećenjima robe, kupac će sačiniti zapisnik, te jedan primjerak dostaviti INTEL-ing-u u roku od tri radna dana od primitka robe (preporučljivo elektronskom poštom)
 • INTEL-ing će zamijeniti robu s nedostatkom osim ako je nedostatak nastao krivnjom kupca
 • O skrivenim nedostacima robe Naručitelj je dužan obavijestiti INTEL-ing bez odgađanja