Politika privatnosti

INTEL-ing se u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679 obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici INTEL-ing-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika Internet stranice, te će s istima postupati u skladu sa ZZP-om, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Prije pristupa određenim sadržajima za Korisnike moguća je registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Korisnika. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

INTEL-ing, sa registriranim sjedištem u Andrije Hebranga 21, 23000 Zadar, je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Djelatnici istoimene poslovnice u mogućnosti su vam odgovoriti na eventualne upite, a iste šaljite na e-mail: marketing@intel-inzinjering.hr . Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koje podatke prikupljamo

Osobni podaci: ime, prezime, ime tvrtke ili djelatnosti, adrese, kontakt brojevi telefona ili mobitela, e-mail adrese, OIB, adrese za dostavu i ostali podaci koji su neophodni za normalno funkcioniranje prodaje roba i usluga.

Prikupljamo i fotografije te video snimke, nastale prilikom korištenja video-nadzora poslovnice. Video nadzor poslovnice koristimo radi kontrole ulazaka i izlazaka iz poslovnice i radnih prostorija te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom.

Unutar sustava pohrane prikupljamo i informacije o prodaji i servisu: informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj ugovora i informacije o računima i jamstvu, reklamacijama, dostavi, podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.

Suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka

Korisnik prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje Internet stranice, uključujući (ali bez ograničavanja na):

–          suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama ZZP-a, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba;

–          potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;

–          suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;

–          davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na Internet stranici.

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno ZZP-u, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe Kupaca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane (kako je i navedeno u članku 31.) koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Otklanjanje pogrešaka

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

Prijava pogrešaka

Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našim djelatnicima, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti.

Kontakt obrazac

Kako bi korisnici stupili u kontakt putem kontakt obrasca, s INTEL-ing, od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i prezimena, e-mail adrese, kontakt telefona…). Ove informacije koriste se isključivo kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljenih na našoj web stranici ili nekom drugom marketinškom mediju, a koje je korisnik mogao vidjeti u svrhu reklamiranja proizvoda INTEL-ing-a.

Rezervacija robe

Pri rezervaciji roba ili druge usluge koju nudimo na ovim stranicama, tražit ćemo osobne podatke nositelja rezervacije (poput imena, adrese, e-adrese, kontakt telefona i dr.). Ti podaci koristit će se isključivo za realizaciju usluge.

Log datoteke

IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali web stranicu, pratili kretanje korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

Linkovi na tuđim Internet stranicama

Neke web stranice mogu sadrže linkove na našu web stranicu. Molimo vas uzmite u obzir da INTEL-ing ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim web stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Politika privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na web stranici INTEL-ing-a.

Newsletter

Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, bit će zatražene u slučaju da se korisnik želi prijaviti za primanje posebnog newslettera. Na web stranici www.intel-ing.com korisnik ima mogućnost prijaviti se na našu mailing listu. Prijavom na mailing listu korisnik daje suglasnost da se njegova e-mail adresa koristi u obradi osobnih podataka. Podaci koje korisnik daje pri prijavi, pohranjuju se na mrežnom disku koji se nalazi unutar tvrtke INTEL-ing. U svakom trenutku možete zatražiti brisanje podataka ili se odjaviti sa primanja newslettera odabirom na link odjave. U tom slučaju podaci će se čuvati u sustavu INTEL-ing-a dok postoji potreba za izvršenjem legitimne svrhe, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i INTEL-ing-a.

INTEL-ing može upotrebljavati osobne podatke za slanje personaliziranih newslettera. INTEL-ing pregledava prethodne kupovine registriranih korisnika i šalje im personalizirane newslettere. Zbog potrebe usklađivanja poslovanja s Uredbom (EU) br. 2016/679 svi korisnici koji su se prijavili na našu mailing listu bili su naknadno kontaktirani sa upitom da li žele nastaviti primati naš newsletter. Korisnici ujedno, u svakom trenutku, mogu odjaviti primanje personaliziranog newslettera. Nakon odjave, više ne šaljemo personalizirane newslettere. Odjava je moguća u bilo kojem trenutku i besplatna je. Korisnik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze mailing liste. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom na: marketing@intel-inzinjering.hr .

Sigurnost

Ova web stranica poduzima apsolutno sve dostupne mjere kako bi zaštitila podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ove web stranice zaštićeno je on-line i off-line. Pristup svim podacima o našim korisnicima  je striktno ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu. Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našoj web stranici možete poslati poruku na e-mail: marketing@intel-inzinjering.hr .

Ispravci i ažuriranje osobnih podataka

Ako se korisnikovi osobni podaci promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se može izvršiti slanjem e-poruke na adresu: marketing@intel-inzinjering.hr .

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka, bez odgode, osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje zakonskih prava.

Obavijesti o promjenama

U slučaju da odlučimo promijeniti naša pravila o poštivanju privatnosti obavijest ćemo objaviti na našoj web stranici kako bi korisnici uvijek bili upoznati s podacima koje prikupljamo i načina na koji ih koristimo. Ako u bilo kojem trenutku odlučimo iskoristiti osobne podatke na način različit od navedenog u vrijeme kad su isti podaci dobiveni, naše ćemo korisnike obavijestiti putem e-maila. Korisnicima će biti pružena mogućnost da odobre ili odbiju naše korištenje tih podataka na nov način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštivanju privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka.

Prijenos trećim stranama

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos. Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

  1. Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.
  2. Pružateljima usluga ovlaštenih servisa pri reklamiranju proizvoda unutar jamstva ili po zahtjevu korisnika zbog neispravnosti ili nemogućnosti korištenja proizvoda iz nekog od korisniku bitnih razloga.
  3. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade korisniku. Ukoliko korisnik ne želi da INTEL-ing dijeli sa sponzorima podatke u svrhu dodjele moguće nagrade, savjetujemo korisnika da ne sudjeluje u takvim aktivnostima kako u trgovini, tako i na internetskim stranicama INTEL-ing-a
  4. Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava INTEL-ing-a zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.
  5. Tvrtkama koje se profesionalno bave automatiziranim slanjem oglašivačkih poruka, tzv. newsletter

Pravo na prigovor

Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, budite slobodni obratiti nam se na e-mail adresu: marketing@intel-inzinjering.hr .

Prihvaćenje Politike privatnosti

Politiku privatnosti, INTEL-ing može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na stranicama INTEL-ing-a. Ukoliko se korisnik ne slaže s našom Politikom privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa ili ne koristi stranicu www.intel-ing.com . Izmjena Politike privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici www.intel-ing.com . Nastavak upotrebe naše web stranice od strane korisnika, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća našu Politiku privatnosti.

 

INTEL-ing

Andrije Hebranga 21

23000 – Zadar, HR

Telefon: +385 (0)23 250 385

E-mail: marketing@intel-inzinjering.hr