Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA
(PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG IZVAN POSLOVNIH

PROSTORIJA ILI UGOVORA NA DALJINU)

Popunite obrazac za jednostrani raskid ugovora. Popunjeni obrazac šaljite
putem elektronskom poruke ili putem pošte. Popunjeni obrazac prima:


INTEL-ing


Sjedište: Andrije Hebranga 21, 23000 Zadar, Hrvatska
Telefon: 023 250 385
E-adresa: info@intel-inzinjering.hr

 

Ja _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz ________________________________________________________________________________________________ (mjesto, poštanski broj, ulica i kućni broj potrošača) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge: ________________________________________________________________________________________________________ (naziv artikla), prema broju računa ____________________, primljene dana _____________________ (datum primitka pošiljke).

U_________________ (mjesto), dana __________________ (datum).

______________________________________
Potpis potrošača (ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)